Pismo_Minobrazovaniya_RF_ot_15_dekabrya_1998_g._N_57_'O_vnebju.doc